19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас – 25 февруари 2023 г. (събота)

Oбластният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна,Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел и Сердика – в 137. СУ „Ангел Кънчев“, район Люлин, бул. „Европа“ № 135.

За учениците от училищата в районите Витоша, Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в 81. СУ „Виктор Юго“, район Младост, ул. „Бъднина“ № 3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

Класираните за областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ ученици от IV клас следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа на 25.02.2023 г., като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност /ученическа лична карта/.

Успех!