19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Няма свободни места в VIII клас – държавен план-прием

Няма свободни места в VIII клас – държавен план-прием!