19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Новото знаме на нашето училище!

Да ни е честито новото знаме на 19.СУ“Елин Пелин“! Благодаря Ви, уважаеми родители за съдействието и подкрепата!