19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Новоосвободено място в 9. клас – държавен план-прием – Предприемачески профил и I Чужд език – Немски език

Новоосвободено място в 9. клас – държавен план-прием – Предприемачески профил и I Чужд език – Немски език

Необходими документи за гимназия.