19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Новоосвободено място в 9. клас – държавен план-прием

Новоосвободено място в 9.„Б“ клас в държавен план-прием за учебната 2023/2024 г..
Предприемачески профил с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език датски.
Резултатите на ученика в 7. клас, да са позволявали формирането на бал, по-голям или равен за приемане в съответната паралелка в VIII клас – държавен план-прием. За 9. б – мин. бал 314,5.

Срок за кандидатстване – 12.09.2023 г.