19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Новоосвободени места в 8. клас в държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

1 св. място – 8. „а“ клас –   мин. бал 326

ПАРАЛЕЛКА: профил:ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ – НЕ/НорвЕ

1 св. място – 8. „б“ клас –   мин. бал 331

ПАРАЛЕЛКА профил:ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ – НЕ/ДатЕ

Резултатите на ученика в 7. клас, да са позволявали формирането на бал, по-голям или равен за приемане в съответната паралелка в VIII клас – държавен план-прием.

Срок за кандидатстване – 19.09.2023 г., от 12.00 ч до 14.00 ч.