19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Новаторски дух и креативни решения на иновационния лагер в 19.СУ „Елин Пелин“

На 18 април, в деня на патронния празник на 19. СУ „Елин Пелин“, училището се превърна в център за иновации и креативност. В традиционния иновационен лагер се включиха  ученици от 7 до 9 клас, под наставничеството на менторите им от 12В клас. Те бяха предизвикани да мислят извън утвърдените рамки и да предложат нови учебни предмети, които да бъдат включени в училищната програма догодина.

В събитието, което се проведе между 09:30 и 16:00 часа, видя активното участие на 32 ученика, разделени на 8 екипа. Екипите, формирани на случаен принцип, трябваше да се справят с предизвикателството да измислят и представят предложение за нов учебен предмет, който би могъл да бъде включен в учебния план, съгласно новия закон за образованието.

Журито на събитието, включващо учителите по икономически дисциплини и география и икономика – Калин Радулов, Константин Илиев, Мария Праматарова и Пенка Цекова, беше изправено пред трудната задача да оцени представените иновативни идеи. Критериите по които се оценяваха екипите бяха иновативност, приложимост, обществена полза, презентационни умения, екипна работа и отговори на въпроси от журито.

Участниците получиха сертификати за участие и практически подаръци като тефтери и химикалки, които да ги стимулират да записват своите бъдещи бизнес идеи. Първите три отбора бяха наградени с допълнителни сертификати и награди за тяхното изключително представяне.

Идеите включваха предмети като Емоционална интелигентност, Социални умения, Кулинария, Кариерно ориентиране, Оцеляване и първа помощ. Други по-комплексни предложения включваха Криминология – която в себе си има Право, Статистика, Социология и Психология; Самозащита – която включва защита на личните данни, психическа издръжливост и физическа самоотбрана. Един от най-интересните предмети беше озаглавен закачливо „Какво да върша, когато завърша?“ и включваше в себе си теория и практика за житейски избори и решения като изнасяне от вкъщи, първа работа, първи автомобил и избор на специалност и университет.

На челните три места се класираха идеите „Самозащита“, „Какво да върша когато завърша“ и „Оцеляване и Първа помощ“.

Общото между повечето идеи беше желанието за повече гост лектори в училище и възможности за посещение на бизнеси извън училище. Друг основен фокус беше придобиването на практически знания и умения, които да послужат на учениците в живота. Не на последно място на преден план излезна нуждата от повече комуникативни и социални умения в един все по-дигитален свят.

Събитието не само демонстрира високия потенциал и креативност на учениците от 19.СУ „Елин Пелин“, но също така подчерта значението на практическото образование и пряката връзка с реалния свят, което е от съществено значение в обучението на бъдещите поколения.