19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Наши ученици от 6-и и 8-и клас успешно издържаха изпита по немски език на Гьоте-институт –ниво А2

 
На 23-24.06.2021 г. се проведе изпит по немски език за сертификат А2 на Гьоте-
институт, на който се явиха 21 ученици от 8.в клас, които интензивно изучаваха немски
език. Изпитът се състоя от две части: писмена и устна.
На 09.09.2021 г. получихме сертификат от Гьоте-институт за успешно представилите
се.
Най-високият резултат е на Елена Маркова – 93 точки, а най-ниският е 68 точки от
100 възможни. Всички явили се са издържали успешно устния изпит. Имаме 6-има ученици
с пълен брой точки, а най-ниският резултат е 19 от възможни 25.
За постижението допринесоха високият професионализъм на г-жа Веселка
Николова, опитът, интерактивното обучение, умело избраните учебник и помагала, също
така и двумесечното присъствие на практикантката от Германия – Франциска Хенце.
На 13.09.2021 г. пристигна Гина Боргман, практикантка по програма на Гьоте-
институт. Учениците ще имат възможност максимално да се възползват от общуването с
носител на изучавания език.
В периода 23-24.06.2021г. година 6-ма ученици от 6. в клас се явиха на изпит за ниво
А2 по немски език към Goethe-Institut. Инициативата за участието бе лично тяхна – те
настояваха, напомняха и активно подпомагаха цялостната подготовка по време на
допълнителните занимания, но и на редовните учебни часове.
Въпреки тежката година, преминала под знака на пандемията, и съпътстващото я
онлайн-обучение, и 6-мата явили се ученици взеха успешно изпита си. Някои от тях – с
отлични резултати. На фона на възрастта си (преобладаващата част от участници бяха
ученици от гимназиален етап) и най-вече с оглед на това, че подготовката на тези деца
протече предимно онлайн – в рамките на един месец преди изпита, постижението е
забележително.
Поздравления за главните герои – Неда Ангелова, Константин Йосифов, Иван
Райков, Цветомир Русев, Йоана Ламбева и Деница Митова. Постиженията дължим също на
качествения учебен процес, преминал под ръководството на г-н Евгений Димитров, и на
подкрепата на всички родители.

ЖЕЛАЕМ УСПУХ НА НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ !