19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Национално състезание по компютърно моделиране

Уважаеми родители,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г.  на министъра на образованието и науката и Регламента за провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че през учебната 2021/2022 г. Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе за ученици от III и IV клас в три кръга: общински, областен и национален.

Общинският кръг ще се проведен на 05.12.2021 г. (неделя) в 08:00 ч.

За участие в състезанието се подава декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни. Срок – до 12.00 ч. на 3.12.2021 г.

Пожелаваме успех на всички участници!