19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Национално изследване – обучение в електронна среда

Уважаеми родители, колеги,

Националното изследване има за цел да подобри учебния процес в електронна среда от разстояние като анализира затрудненията, които срещат учителите и родителите, в резултат на което да се  разработи адекватна стратегия за преодоляването на проблемите. Изводите от предвидения анализ ще дадат възможност да се подобри подкрепата на родителите за подпомагане на децата им при обучението в електронна среда от разстояние.  

Изводите от изследването, придружени от конкретни предписания, базирани на учителското и родителското мнение,  ще бъдат представени пред МОН.               

Молим за вашето съдействие за разпространението и попълването на картите най-късно до 24.00 часа на 16.11.20 г. (понеделник).

 Следват линковете към картите съответно за учители и родители по отделно:

  Карта за полуструктурирано интервю УЧИТЕЛИ: https://forms.gle/Yqh3qKy7J1YxfhHg7

 Карта за полуструктурирано интервю РОДИТЕЛИ: https://forms.gle/LzZYkNXtQCdHfgXp9

 Предварително благодарим за участието и оказаното съдействие!

С уважение,
Административен секретар на ДКПРПС
д-р Марияна Георгиева
тел.:+359 32 261 791, нов e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg
гр. Пловдив, бул. България № 236, ет. 1, стая 125https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1196/