19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Математическото състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16 март 2023 г. от 12.00 ч.

В състезанието могат да участват ученици: I  – XII клас.

В срок до 06.03.2023 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.