fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Мерки за предпазване от заболяване

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/02/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf

Изх. № РУО1-5353/26.02.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерки за предпазване от заболяване. Препоръчваме да запознаете с нея педагогическите специалисти, децата и учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложение: презентация

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937,
www.ruo-sofia-grad.com