19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Математическо състезание „VIVA Математика“

Във връзка с писмо № 9105-388/18.11.2020 г., вх. № РУО 1-32808/ 18.11.2020 г., от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомяваме, че на 06.12.2020 г. ще се организира състезанието „VIVA Математика“ за ученици от трети до дванадесети клас. Състезанието се провежда онлайн.

Актуална информация за състезанието може да намерите на адрес http://vivacognita.org в рубриката VIVA Математика.