fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Класни ръководители и кабинети – начален етап


1.а         Кристалина Андонова     – 102   

1.б        Веселина Славчева    – 103       

1.в        Христина Стоименова     – 104   

1.г        Николина Илиева         – 112   

2.а         Даниела Зарева         – 108

2.б        Йорданка Кожухарова    – 109       

2.в         Радка Ценкова        – 110       

2.г        Веселка Маркова        – 111

3.а        Велислава Цонева        – 205           

3.б        Деляна Димитрова    – 212   

3.в        Красимира Петрова     – 210

3.г        Мариана Недялкова      – 211

4.а        Албена Зарева        – 209           

4.б        Марина Бороджиева    – 201   

4.в        Стоянка Димова        – 208

4.г        Евгения Крайчева        – 208
4.д        Любка Стратиева        – 201
4.е        Жана Куртева        – 209