fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Кариерно ориентиране и консултиране на ученици

Във връзка с предстоящите дейности на Център за подкрепа на личностно развитие – Кариерно ориентиране и консултиране на ученици, които искат: 

  – да открият най-подходящите за тях области на образование и обучение;

– да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и дейности;

–   да се информират за училища, университети, реда и условията за прием.