19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация Covid

Информираме Ви, че от 19.11.20г. в 10.30ч. , има ученичка от 3.г клас с положителен резултат
за COVID-19 по метода PCR тест. Същата е била на училище последно на 16.11.20г. Уведомена
е СРЗИ, към момента не се налага задължително карантиниране на паралелката, според
Алгоритъма за действие при съмнение или случай на COVID-19 на СРЗИ.