19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация Covid

Информираме Ви, че от 09.11.2020г. – 19 ч. , има учител в гимназиален етап с положителен
резултат за COVID-19 по метода PCR тест. Уведомена е СРЗИ. Учителят е бил в контакт с
ученици и учители на 05.11.20г.