19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация Covid – ученик

Информираме ви, че ученик от 1.а клас е с положителен тест по метода PCR. Информирани са СРЗИ. Последен контакт на ученика с класа е на 11.11.2020г. Класа и неговите учители се карантинират до 20.11.2020г вкл. и преминават в обучение в електронна среда.