19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация положителен резултат COVID – учител

Информираме Ви, че от 12.11.2020г. – 13 ч. , има учител в начален етап с положителен резултат
за COVID-19 по метода PCR тест. Уведомена е СРЗИ. Учителят е бил в контакт с ученици и
учители на 29.10.20г.