19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация за антигенните тестове за диагностициране на SARS – CoV-2

Изх. № РУО1-34442/15.10.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо, № 9105-361/13.10.2021 г., на заместник-министъра на образованието и науката госпожа Мария Гайдарова относно информация за антигенните тестове за диагностициране на SARS – CoV-2, предлагани на територията на България.

Приложение:

1.      Писмо № 9105-361/13.10.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката.

Списък на тестовете вижте ТУК