fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

„Знам и мога“ за ученици от IV клас

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 23 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от училищата в райони Витоша, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в 81. СУ „Виктор Юго“, р-н Младост, ул. „Бъднина“ №3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 23 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност –  ученическа книжка.