19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването