fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед № РД – 01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД – 01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,  с вх. № РУО1-6536/12.03.2020 г.

        Приложение:
         Заповед № РД – 01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/03/KORIGIRANA_ZAPOVED.pdf