fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед на министъра на образованието и науката

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за изпълнение заповед №РД09-606/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Приложение: Заповед №РД09-606/ 09.03.2020 г. ( виж )
на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД