19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед за училища – гнезда/ Важно за прием в VIII клас