19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед за определяне състава на комисия по прием на заявления за участие в класирането и записването на приетите ученици

Заповед за определяне състава на комисия по прием на заявления за участие в класирането и записването на приетите ученици