19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Електронните медицински бележки за ученици

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо изх. № РУО1- 31318/28.09.23г. на Регионално управление на образованието София-град Ви информираме:

От 1 октомври отсъствията по здравословни причини на учениците ще се извиняват изцяло по електронен път.

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерство на електронното управление и Министерство на здравеопазването инициираха въвеждането на електронната медицинска бележка, за да бъдат облекчени учителите и да се противодейства на практиката да се извиняват отсъствия, които са допуснати без основателна причина.

Публикуваме най-често задаваните въпроси и отговорите, които трите министерства предоставят на всички заинтересовани страни.

Целта е да има точна и ясна информация от институциите в процеса по преминаване от хартиени на изцяло електронни медицински бележки.

Повече информация можете да прочетете ТУК