fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Еднодневни екскурзии 1-4. клас

Уважаеми родители,

На Ваше внимание са офертите за учениците от 1.ви до 4.ти клас както следват прикачените оферти по-долу. Екскурзиите са пожелателни и тези деца, които не желаят да пътуват ще бъдат организирани в сбори групи на съответните дати!

Предложения за 1-2.клас от „Мачирски спорт“

Предложение 3-4.клас „Мотен“

Датите за бяло и зелено училище са уточнени в началото на учебната година. За тях сте информирани на първата родителска среща. Изборът на фирми организатори е направен съвместно от ръководството на нашето училище и родителското настоятелство за цялата учебна 2018/2019г, а именно: 1.ви и 2.ри клас пътуват с „Мачирски спорт“ а 3.ти и 4.ти клас с „Мотен спорт“