19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

„Европейско кенгуру“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе
на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.
Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI
клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на
френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до
VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със
СОП.
В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за
ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и
съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена,
училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за
популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на
училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие,
резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.
Заявленията се приемат в електронен вариант с приложена попълнена декларация
на ел. поща на училището: school@19sou.bg или на място в деловодството.