19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас в 19. СУ „Елин Пелин“

Уважаеми родители,

В Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас (https://kg.sofia.bg) вече имате възможност да изберете език  – английски или немски, който детето Ви да изучава от I до IV клас, както и целодневна или полудневна организация на учебния ден.

Избраните предпочитания за паралелки са индикативни и ще бъдат разглеждани от ръководството при записване, без да се отразяват на класирането.