19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Допълнително свободно място – 1 бр.

Допълнително свободно място (1 бр.) в държавен план прием за 9 „А“ клас с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език норвежки.

Условията за кандидатстване са същите като при обявата за предната бройка.

Срока за записване е до 18.08.2023г.