19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина!

На 06.04.2023 г, в 7.a клас, по време на час на класа, част от екипа на сдружение „Възможности без граници“ – НПО (занимаващо се с неформалното образование) представи пред учениците ни образователна игра на английски език.  Темата за правата на човека бе разгърната посредством играта БАРАБАР, към момента преведена на 5 езика и подходяща за часове по език, ЧК, Гражданско образование, СИП и др.- https://www.facebook.com/barabargame

Екипът на сдружението е формиран от доброволци от Испания, Германия и Португалия. Комуникацията по време на играта е на английски език. Класът бе разделен на 3 отбора. Чрез симулации, дискусии и преживяване учениците се запознаха с учебното съдържание, развиваха езиковите  си умения и знания по темите за Правата на човека, Агресията и справянето с конфликти, Работата в екип, Стереотипи и предразсъдъци и др.

Училищното ръководство подкрепя общността на организациите с нестопанска цел в България и оценява жизненоважния им принос към обществото. Продължаваме да бъдем сигурен партньор на всички, които работят за по-справедливо, отворено и демократично общество.

Благодарим на г-жа Мирела Петкова, класен ръководител на 7.а клас, за създадената организация и бъдещите нови дейности по глобални теми.

До нови срещи!

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”