19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина по Еразъм+!

На 8 и 9 ноември 2022 г. в XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu Познан, Полша, се проведе  поредната транснационална работна среща по Международеният проект “Digital pedagogical strategy for Z generation” (“Дигитална педагогическа стратегия за поколението Z”), Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“.

В продължение на два дни участниците в срещата тестваха новосъздаденият инструмент за картографиране с цел установяване на дигитална подготвеност на училища -Mappining tool.  Проведeде се екипна работилница с колегите партньори по проекта – учители, директори и заместник директори, като заедно довършихме съдържанието в наръчника. С този интелектуален продукт, който създадохме, целим да подобрим цифровите педагогически компетенции на преподавателите, да им позволим да предоставят висококачествено цифрово образование и да използват по-добре цялото цифрово съдържание като онлайн ресурси и инструменти. Успяхме да финализираме всички задачи според времевия график и създадохме план за работа  на екипа до следващата работна среща в Осло, Норвегия, през април 2023 г

Цялата информация ще бъде публикувана на уеб-страницата в интернет: https://digipedzgen.eu

Всички участници получиха сертификат, декларация за участие и европас от училището домакин. Продължаваме напред с Еразъм+!🇪🇺

Проекта е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”