19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина по Еразъм+!

На 25 и 26 април 2023 г. в Осло (Норвегия) се проведе  последната транснационална работна среща по Международния проект “Digital pedagogical strategy for Z generation” (“Дигитална педагогическа стратегия за поколението Z”), Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“.

Целта на двудневната работната среща беше пристъпване към финализиране на дейностите по проекта. Беше представен анализ на изработеното до момента и се подготвиха мултиплициращи дейности по разпространение на резултатите .

Мирела Петкова, старши учител по география и икономика и коордиантор на проекта, сподели своето вълнение за напредъка и важността му за образованието. Тя изрази благодарност към Prios Kompetanse AS за добрата организация  на срещата и създаването на възможността за обмен на идеи и практики между експерти в областта на дигиталното образование между България, Норвегия и останалите партньорски страни от Полша и Литва. Подобни проекти и работни срещи са от изключително значение за развитието на дигиталните педагогически стратегии и за подобряване на образованието в България и Европа като цяло.

Повече информацшя за проекта ще тамерите на: https://digipedzgen.eu

Всички участници в събитието получиха сертификат, декларация за участие и европас от домакина Prios.

Очаквайте през м. октомври финалната Конференция, на която ще представим създаденото през двугодишното ни сътрудничество!

Продължаваме напред с Еразъм+!🇪🇺

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”