19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина за проект Еразъм+!

Щастливи сме да споделим, че за втора поредна година 19.СУ “Елин Пелин” прави поредна стъпка към образованието на бъдещето и получи одобрение, с 80 от 100 т, за участие в проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000072411, на тема: „Ефективни учители готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“. Реализация на проекта е в период от 12 месеца – от 01.06.2022 г. до 31.05.2023 г. с участие в мобилност на 11 преподаватели  от  училище в  едноседмичен структуриран курс на тема:  ”Effective Pedagogies for 21st-Century Learning” в Хелзинки, Финландия. Има изготвена работна програма на проекта с предварително селектиран и избран надежден доставчик, с който имаме опит- “Europass teacher academy”. Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г и над 9 милиона души са участали в нея:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. Тя повишава уменията и междукултурното съзнание и помага на младите хора да станат социално ангажирани и активни граждани.

В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР):

НА „Център за развитие на човешките ресурси“ в края на м май 2022 г, публикувани резултати от селекция на проектни предложения за 2022 г. по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.