19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина за проект Еразъм+!

В периода от 26-и март до 2-ри април 2022 г., в Кюрасао, учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност на тема “Смесено обучение: Свързване на дистанционно обучение с преподаване лице в лице”/ ”Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching”, –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“. 

В този курс взеха участие четирима колеги, а през юни месец още трима ще посетят друг обучителен курс на тема: “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach” в Барселона. 🇧🇬 🇪🇺 🌎

    В резултат на пандемията, причинена от Covid-19, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че, благодарение на дигитализацията, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани. Информационните и комуникационни технологии не само могат да подпомагат усвояването на материала от учениците, но също така могат да ни помогнат да станем по-добри преподаватели.

Главна цел на този курс бе да „въоръжи“ участващите учители със знания и умения за успешно съчетаване на различните методи на преподаване и учене. В резултат на квалификацията бяха постигнати:

  • практическо разбиране за това как смесеното (дистанционно и присъствено) обучение може да помогне на учениците да придобият компетентности като автономия, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за успешна себереализация; 
  • умения за работа с нови дигитални приложения. Учениците осъзнаха, че те могат да бъдат техни съюзници при постигането на специфичните цели на обучението по различните предмети, което ще се отрази положително върху техния опит и професионална реализация.

  Наученото ще бъде използвано в пряката учебна дейност и ефективно ще се интегрира  както в дистанционното, така и в присъственото обучение, съчетавайки „традиционните“ и технологическите ресурси. Въздействието от дейностите по проекта в бъдеще ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката преподавателска работа и тази на учениците. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

        Трайното използване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишена успеваемост на учениците, както и удовлетвореност на родителите. Проектът ще допринесе в към това в дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства, обмен на ученици и учители.

                                                    С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”