19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина за проект Еразъм+!

В периода от 20-и до 25-ти февруари 2023 г., в гр. Хелзинки, Финлнадия единадесет учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност по проект „Ефективни учители готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование”,  на тема ”Effective Pedagogies for 21st-Century Learning” 🌎

Целите на курса бяха свързани с развитието на ключови умения, които са насочени към разбиране, използване и развиване на ключовите характеристики на педагогиките от 21-ви век.

Участниците имаха възможността да разширят педагогическите си умения, с които да насърчават развитието на своите ученици. Запознаха се с най-модерните методи, подходи и практики, които се прилагат в една от най-успешните образователни системи в света. През периода на престоя, участниците успяха да се потопят във финландската култура.

Участниците работиха върху теми като: проектно-базирано обучение (PBL), методът на обърната класна стая, дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение, както и други похвати и стратегии за разнообразяване на образователния процес. Учителите придобиха знания и практически умения, които могат успешно да бъдат интегрирани в класната стая.

Работилниците по време на курса бяха насочени към подобряване методите на преподаване и обучение на учениците, както и повишаването на мотивацията и интереса към учебните предмети. В основата са подходите за обучение, които поставят ученика в центъра, така че да се отговори на неговите специфични умения и нужди. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, ще допринесат да повишаването на самочувствието и увереността в практическата дейност на  обучените учителите.

По време на престоя си в Хелзинки, участниците в курса се запознаха с историята на държавата, архитектурата и забележителностите на града. Този курс предостави възможност на 19. СУ да изгради трайни приятелски взаимоотношения с други участници от училища в Малта, Испания  и Франция, създавайки бъдещи възможности за обмен на ученици и учители.

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”