19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ден на отворените врати за прием в 1. клас

Уважаеми родители,

Във връзка с патронния празник на 19. СУ „Елин Пелин“ на 18.04.2023 г. ще се проведе Ден на отворените врати.

От 08.00 ч. до 08.30 ч. е предвидена разяснителна кампания за родители на бъдещи първокласници.

От 08.30 ч. до 13.00 ч. учителите, преподаващи в IV клас, ще изнесат открити уроци по график.