19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ден на отворените врати за прием в 1. клас

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 18.04.2023 г.

08.00-08.30 ч. Разяснителна кампания за родители на бъдещи първокласници.

ГРАФИК за провеждане на открити уроци от учителите в IV клас

  1. 8.50— 09.30 ч. — Кристалина Андонова — IV а клас — Български език и литература

— Разпознавам антонимите като думи с противоположно значение

  1. 9.50 — 10.30 ч. — Николина Илиева — IV г клас – Български език и литература — „Великденско яйце“ по Николай Ракитин

З. 10.40 – 11.20 ч. — Веселина Славчева — IV б клас — Математика — Деление на многоцифрено число с 10, 100, 1000

  1. 11.25 — 12.05 ч. — Христина Стоименова — IV в клас — Човекът и природата Опазване на природата

12.00 – 12.40 ч. презентация – прием в 8 клас – физкултурен салон.

 С цел да се ориентираме колко хора ше присъстват на презентациите, Ви каним да ползвате линковете  за регистрация  както следва :

 Линк за регистрация за бъдещи първокласници

 И

 ЛИНК презентация – прием в 8 клас – физкултурен салон.