19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ден на отворените врати за прием в 1. клас – 18.04.2024 г.