19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧ. 2020/2021 ГОДИНА – ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ