19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА – УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА, РЕДОВНА СЕСИЯ

  1. График – СФО – 6. клас