19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

ГРАФИК

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

РЕДОВНА СЕСИЯ

 

Учебен предмет/вид подготовка Дата Ученик
1. Физическо възпитание и спорт /ЗУЧ/ 12.12.2022 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

2. Музика /ЗУЧ/ 14.12.2022 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

3. Изобразително

изкуство /ЗУЧ/

16.12.2022 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

4. Информационни

технологии /ЗУЧ/

20.12.2022 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

5. География и икономика /ЗУЧ/  04.01.2023 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

6. История и цивилизации /ЗУЧ/  09.01.2023 г.

 

Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас

7. Технологии и   предприемачество /ЗУЧ/ 11.01.2023 г.

 

Ученик – 7. клас

 

8. Въведение в предприемачеството /ИУЧ/ 11.01.2023 г.

 

Ученик – 9. клас

 

9. Химия и ООС /ЗУЧ/ 13.01.2023 г. Ученик – 7. клас

Ученик – 9. клас