fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График на изпитите на ученици самостоятелна форма на обучение през 2018/2019 – редовна сесия

График на изпитите на ученици самостоятелна форма  на обучение

през 2018/2019 – редовна сесия

 

Уч. предмет;вид подготовка;клас Дата Час Зала
1. Физическо възпитание и спорт ЗП –7 клас 11.02.2019 г. 09.00 ч. физ. салон
2. Физическо възпитание и спорт ЗП – 10 клас 11.02.2019 г. 09.00 ч. физ. салон
3. Физическо възпитание и спорт ЗП – 12 клас 11.02.2019 г. 09.00 ч. физ. салон
4. Информационни технологии ЗУЧ – 7 клас 12.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
5. Информатика ЗП- 10 клас 12.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
6. Технологии и предприемачество ЗУЧ – 7 клас 14.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
7. Етика и право ЗП – 10 клас 14.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
8. Свят и личност – 12 клас 14.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
9. География и икономика ЗУЧ – 7 клас 20.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
10. Технологии – Пазарна икономика ЗПП – 10 клас 20.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
11. Технологии – Маркетинги реклама ЗПП – 12 клас 20.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
12. Английски език ЗУЧ – 7 клас 22.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
13. I Чужд език – Английски език ЗП – 10 клас 22.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
14. I Чужд език – Английски език ЗП – 12 клас 22.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
15. I Чужд език – Немски език ЗП – 12 клас 22.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
16. Математика ЗУЧ – 7 клас 26.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
17. II Чужд език – Норвежки език ЗП – 11 клас 26.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
18. II Чужд език – Норвежки език ЗП – 12 клас 26.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
19. II Чужд език – Немски език ЗП – 10 клас 26.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
20. II Чужд език – Немски език ЗП – 12 клас 26.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
21. Музика ЗУЧ – 7 клас 28.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
22. Информационни технологии ЗПП – 10 клас 28.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
23. Информационни технологии ЗПП – 11 клас 28.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
24. Информационни технологии ЗПП – 12 клас 28.02.2019 г. 09.00 ч. игротека
25. История и цивилизация ЗУЧ – 7 клас 05.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
26. История и цивилизация ЗП – 10 клас 05.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
27. История и цивилизация ЗП – 12 клас 05.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
28. География и икономика ИУЧ – 7 клас 07.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
29. География и икономика ЗПП – 10 клас 07.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
30. География и икономика ЗПП – 11 клас 07.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
31. География и икономика ЗПП – 12 клас 07.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
32. Български език и литература ЗУЧ – 7 клас 11.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
33. Български език и литература ЗП – 10 клас 11.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
34. Български език и литература ЗП – 12 клас 11.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
35. Математика ИУЧ – 7 клас 15.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
36. Математика ЗП – 10 клас 15.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
37. Математика ЗП – 11 клас 15.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
38. Математика ЗП – 12 клас 15.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
39. Биология и здравно образование ЗУЧ – 7 клас 19.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
40. Технологии – Предприемачество ЗПП – 12 клас 19.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
41. Биология и здравно образование ЗП – 10 клас 19.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
42. Биология и здравно образование ЗП – 11 клас 19.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
43. Физика и астрономия ЗУЧ – 7 клас 22.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
44. Физика и астрономия ЗП – 10 клас 22.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
45. Физика и астрономия ЗП – 11 клас 22.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
46. Физика и астрономия ЗП – 12 клас 22.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
47. Технологии – Счетоводство на предприятието ЗПП – 12 клас 27.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
48. Химия и опазване на околната среда ЗУЧ – 7 клас 27.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
49. Химия и опазване на околната среда ЗП – 10 клас 27.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
50. Химия и опазване на околната среда ЗП – 11 клас 27.03.2019 г. 09.00 ч. игротека
51. Изобразително изкуство ЗП – 7 клас 29.03.2019 г. 09.00 ч. игротека