19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес:
https://kg.sofia.bg/#/calendar