19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИК В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

  1. График