fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График за провеждане на приравнителни изпити на новоприети ученици за уч.2019/2020

График за провеждане на приравнителни изпити на новоприети ученици за уч.2019/2020 година, дневна форма на обучение към заповед  № 31 / 25.09.2019 година