fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График за провеждане на приравнителни изпити на новоприети ученици за уч.2020/2021 година, дневна форма на обучение