19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ГРАФИК ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г. ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ