fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Графика на часовете втора смяна  на 19.09 и 20.09 е както следва

1. Във връзка с провеждане на родителските срещи а именно:

 
Начален курс  заедно с шести  и седми  клас -19 Септември от 17:30 ч;
 
и
 
Гимназия -20 Септември от 17:30 ч.
 
Графика на часовете втора смяна  на 19.09 и 20.09 е както следва:
1ч 13:30 до  13:55
2ч 14:00 до  14:25
3ч 14:30 до  14:55
4ч 15:15 до  15:40
5ч 15:45 до  16:10
6ч 16:15 до  16:40
7ч. 16:45 до 17:10