19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Глобално училище 2020

19.СУ “Елин Пелин” получи призът „Глобално училище“

На 12.09.2020 г  на официална церемония в София,  19.СУ “Елин Пелин” получи  призът  „Глобално училище“ в петия ежегоден конкурс на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. Бяхме избрани и одобрени  от комисия с представители на Министерство на образованието и науката и групата по глобално образование към БПМР с проект за изграждане на мини климатична станция за изследвания и анализ в реално време между различни точки на Европа и Азия и различни участия по различни проекти свързани с глобалното образование. 

В училището е монтирана, подарената ни мини климатична станция, като с помощта на тази иновативна техника ние събираме, анализираме данни в реално време и си сътрудничим по глобалните теми- климатични промени. Нашият колега Мирела Петкова проведе уроци по география и икономика на тема „Светът около нас“ използвайки данните от нея.
Идеята е уникална и иновативна, защото не е реализирана досега в нито едно българско училище и има възможност да включи ученици от различни възрастови групи от 5. до 12. клас, а дори и ученици от начален етап. Учениците ще събират и анализират данните в реално време и ще могат да се обменят информация и идеи за по-устойчив начин на живот в отделните части на света. Учителите по природни науки са менторите и показват на учениците си как да работят с техниката, да анализират информацията, да правят изводи и да намират решения за глобални проблеми, свързани с изменението на климата, а оттам и с условията за живот на хората. Ние смятаме, че неформалното образование дава повече знания и умения и затова изпреварва традиционните форми на обучение. Това е проект за сътрудничество, целящ споделянето на данни и ресурси в реално време, създаване база данни с ресурси за уроци за използване на платформата IoT @ School, както и за популяризиране на проекта за сътрудничество по света.
Повече информация за интернет на нещата ще намерите на платформата IoT @ School на следният уеб адрес на който предава данни в реално време за климата и инсталираната мини климатична станция: https://exploratory.sciencescope.uk/exploratory-free/